Atelier X - 09/02/2018

ATELIER X is een collectief waar een architect, een architectuurfotograaf en een keramiste / kunstenares op hun eigenzinnige manier een dialoog in en over de stad Tienen op gang willen brengen. En waarmee we Tienen ook graag mee op een andere manier op de (wereld)kaart willen zetten.  

Atelier X heeft als doel de eigen stedelijke (grond)vesten te onderzoeken en tracht te begrijpen wat de menselijke hechting is aan de rijke Tiense kleigrond. Vanuit het ontwerpend onderzoek “Bringing Earth to a Sinking Island” willen we begrijpen welke stedelijke onderstromen er zijn en trachten we deze om te zetten in sterke vernieuwende concepten. In de zoektocht naar mogelijke antwoorden op de vragen hoe we de toekomst van onze steden zien. Hoe kunnen we onze versteende steden weer opengooien zodat er letterlijk en figuurlijk meer ademruimte ontstaat?

We zouden met de stad de stap moeten kunnen maken om van een socio-economische stad naar een socio-ecologische stad te evolueren. Waar de nadruk op de gedeelde stadssamenleving komt te liggen en niet op de massa consumptie. De transitiesprongen om van een industrieel landschap naar een hernieuwbaar energielandschap over te schakelen of van een productie-landbouw naar een zelfoogst Stadsakker moeten kunnen evolueren. In deze socio-ecologische transitie willen we ook het wonen in de stad onderzoeken. Hierbij stellen wij vragen rond “bouwen met aarde”, “het bouwblok als co-housing project”, “semi-publieke tuin(ieren)” en “het circulair bouwblok”

Het onderzoek zal uiteindelijk eind dit jaar onder de titel Springwater for a Fossilized City een tweede keer tentoongesteld worden in Tienen.

  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | Volg ons op