Springwater for a fossilized city

In 2018 bracht Atelier X de stad Tienen naar Venetië. Dat gebeurde in de vorm van een maquette die werd gebakken uit de kleigrond van de 52 bouwblokken van het stadscentrum. Aanleiding was dé Europese tweejaarlijkse hoogmis van de architectuur, de Biennale di Architettura di Venezia.

 

In 2019 wordt het verhaal verder geschreven in Tienen tijdens het Festival van de architectuur dat dit jaar het credo ‘Verbind de stad!’ uitdraagt. Onze steden staan voor complexe uitdagingen waarvoor bondgenootschappen nodig zijn tussen beleidsmakers, ontwerpers, organisaties als huisvestingsmaatschappijen, sociale organisaties en schooldirecties, bedrijven en ontwikkelaars. Architectuur speelt daarbij vandaag een cruciale rol: ze heeft niet alleen de kracht om gebouwen en functies te verbinden, maar ook om mensen dichter bij elkaar te brengen.


Steden zijn van oudsher vrijplaatsen voor nieuwe ideeën.


Zo ook zijn leefbaarheid en samenleven altijd een uitdaging geweest op plaatsen waar veel mensen elkaar kruisen op alle mogelijke manieren. Burgers hebben doorheen heel de geschiedenis de stad mee vorm gegeven en zijn steeds op zoek gegaan om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van hun tijd. 


Je zou kunnen zeggen dat het erg vermetel is om de uitdagingen in Tienen te koppelen aan die van Venetië, maar dat is het niet. Het verhaal van de stad is universeel. Grondstoffen, welvaart, schoonheid, samenleven zijn de ingrediënten en discussiepunten die steden maken tot wat ze zijn, kruispunten van creativiteit en optimisme over de toekomst. Als stad zijn we blij dat we mee zuurstof kunnen bieden aan onze talenten om hun vleugels uit te slaan. We hebben alle krachten nodig om antwoorden te bieden op de uitdagingen als klimaat en globalisering die ons verbinden.


- Katrien Partyka, burgemeester

“Ecologisch ontwerpen begint met de intieme kennis van een plek.

Het ontwerp biedt een antwoord op lokale condities en bewoners en is klein van schaal.”


Atelier X

Uit water en aarde boetseerde Atelier X een nieuwe stad. Het is nu zaak de miniatuurstad op maquetteformaat langzaam maar zeker ook vorm te geven in de praktijk, telkens weer, dag na dag, zij aan zij. Atelier X is nog niet uitgedacht. Geïnspireerd door de vele waterputten in Venetië die fungeerden als een plek om drinkbaar water te halen én als sociale ontmoetingsplek droomt Atelier X alweer van een nieuw symbolisch project in de vorm van een gezamenlijke veldoven om samen stenen te bakken voor de stad van de toekomst. 

  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | Volg ons op