• Projectnaam:
 • 2011_16 basisschool Berlaar
 • Programma:
 • Nieuwbouw van een schoolcomplex
 • Opdrachtgever:
 • VZW Onderwijsinrichtingen Zusters Van Berlaar
  GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Locatie:
 • 2590 Berlaar - België
 • Realisatieperiode:
 • Ontwerpwedstrijd 2011
 • Status:
 • 3de Laureaat
 • Bruto oppervlakte:
 • 3.666m²
 • Medewerkers:
 • AST77
  Peter Van Impe
  Melinda Janssens
  i.s.m.
  Rudy Uytenhaak Architectenbureau
De opdrachtgever GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap schrijft een ontwerpwedstrijd uit om een nieuw gebouw te ontwerpen voor de schoolvereniging ‘Heilig Hart van Maria Instituut’ gelegen te Berlaar. De Inrichtende macht wilt een nieuw gebouw optrekken met klassen, vaklokalen, burelen, sanitair en sportaccommodaties.
De realisatie van dit project is een belangrijk element in het geheel van de schoolvisie. Om tot het uiteindelijke ontwerp voor de ‘school voor morgen’ te komen, zijn alle aspecten van de opdrachtgever en de gebruikers geëvalueerd. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we de grote schaal van de school laten matchen met een veelzijdige publieke en verrassend intieme wereld voor de scholieren, ouders en docenten?
De gevraagde school  vormt een uitbreiding van het bestaande complex zoals zich dat te Berlaar rond kerk en klooster ontwikkelt heeft. Direct achter de kerk zou daartoe de Sollevelden het karakter van een schoolgebied met een helder openbaar profiel moeten krijgen. Een soort “school* en sportlaan” waarin activiteiten aan weerszijden gekoppeld worden door een mooi geprofileerde openbare ruimte.
Het nieuwe schoolcomplex staat los ten opzichte van het klooster waardoor het noodzakelijk is dat de school ook een gezicht naar de openbare weg krijgt. Ook de relatie met de aan de overkant van de straat gelegen sportfaciliteiten wekt die behoeften. De nieuwe school wordt op een korte afstand van de straat gesitueerd en tegelijkertijd wordt de massa zo vormgegeven dat een voorplein ontstaat met een aansluiting op de inkomhal. Om redenen van duurzaamheid, ter beperking van het materiaal- en energieverbruik is de massa van het gebouw kloek en compact.
De beide schoolgebouwen, bestaand en nieuw, vormen aan de oostzijde een sterke eenheid door de onderlinge uitlijning en wijze waarop zij het schoolplein bepalen. De hoofdingang met receptie ligt in het nieuwe gebouw daar waar ook de polyvalente ruimte is gesitueerd. De hoofdingang en polyvalente ruimte vormen het ‘centrum’ van de school.
In het noordelijke deel bevinden zich de kantoren voor de administratieve medewerken en de werkplekken van leraren, die tevens toezicht hebben op het schoolplein. Aan de oost- en zuidkant liggen de vaklokalen voor de leerlingen.
De architectuur van het gebouw is er op gericht om met eenvoudige middelen het centrum van het gebouw verassend en ruimtelijk te maken. De variaties, zoals de hoofdtrappen, doorzichten en daglichttoetredingen, die rond en in de hal zijn opgenomen, bieden een verassend en levendig geheel. Om het gebouw ook voor de toekomst flexibel bruikbaar te houden, wordt de constructie opgebouwd als slim kolommengrid met royale overspanningen. Het ingerichte grid biedt grote vrijheid bij het inhuizen van alle ruimten, nu en in de toekomst. Ook de gevel is onafhankelijk van de draagstructuur.
< Portfolio
 • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | BE 0889.549.188. | Volg ons op