TIENEN ONTWERPEND ONDERZOEKSTRAJECT

Toen enkele jaren geleden meerdere sollicitaties van jonge buitenlandse architecten bij AST77 binnenstroomden naar aanleiding van een aantal internationale publicaties van succesvolle projecten van het kantoor, zag Peter Van Impe daarin een opportuniteit om het ruimtelijke debat in Tienen aan te zwengelen en het eerder door Creeten gevoerde onderzoek te actualiseren en verder te zetten. Twee buitenlandse onderzoekers, de Spaanse architect Santi Amaro Serrano en de Tjesch Daniel Samiec, werden daarom in opdracht van AST77 aan het werk gezet. [Edith Wouters]

In de loop van 2013 startte architect Peter Van Impe met zijn architectenkantoor AST77 op eigen initiatief een ruimtelijk onderzoek voor de binnenstad van Tienen. Hij deed dit vanuit zijn bezorgdheid als burger en vanuit zijn professionele inzichten. Het werd gaandeweg een intrigerend traject, dat geleidelijk de hele stad wist te enthousiasmeren en dat in deze publicatie verder wordt toegelicht.
Deze publicatie is de weergave van dit traject en kan gelezen worden als een toolbox voor het activeren van publieke ruimte en van mensen. Mogelijk is het afgelegde parcours een voortraject voor een beeldkwaliteitsplan of een masterplan van de stad, of van meer punctuele ingrepen in de stad, die ook bottom-up kunnen ontstaan. In het beste geval wordt het stadsbestuur samen met bewoners de initiatiefnemer in de visievorming van de stad. Dit boekje is niet het relaas van een grootschalige stedenbouwkundige studie met grootste plannen, maar van een onderzoek naar hoe kleine interventies de stad aangenamer en gebruiksvriendelijker kunnen maken, hoe ze kunnen interferen met een integrale stadsvisie en naar hoe meer en meer mensen hierdoor kunnen worden geënthousiasmeerd.

Architect Peter startte zo een waar stadatelier, een 'Atelier De Stad' avant la lettre, nog vooraleer dit begrip andere allures kreeg. Toevallig lanceerde televisiezender Canvas, iets na de start van het project in Tienen, onder die naam een open oproep aan de creatieve sector in Vlaanderen om innoverende projecten in te dienen die te maken hebben met wonen, werken, leven in een stad of het stedelijke hinterland. Dit Atelier De Stad werd een thematisch project in zes steden met volgende missie: "Atelier De Stad wil een laboratorium zijn, een plaats waar in alle vrijheid geëxperimenteerd kan worden rond de stad van morgen. Bovendien stimuleren we met deze projecten de ideeën die van onderuit komen. Want burgers, ontwerpers en creatievelingen stellen logische en intelligente vragen, en zijn vragende partij voor een leefbaarder maatschappij.  [Âtelier De Stad] zet de schijnwerpers op deze belangwekkende thema's, plaatst ze in het publieke debat en betrekt ook overheden in het verhaal. "Want alleen als iedereen de krachten bundelt, kan er over de verschillende niveaus heen een win-winsituatie ontstaan". 
    
  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | BE 0889.549.188. | Volg ons op