TIENSE STADSDEBAT

      Zijn niet-centrumsteden grote dorpen, kleine steden of wijken in Vlaanderen?
Hoe kunnen niet-centrumsteden kwaliteit leveren met veel minder financiële middelen?
Waarom spreekt men over niet-centrumsteden en niet over streek-, regio- of wijksteden?
Hebben niet-centrumsteden grote masterplannen of kleine invulprojecten nodig?
Waarom vallen niet-centrumsteden eerder tegen dan op ?

Dit zijn vaak alledaagse vragen voor niet-centrumsteden zoals Lier, Geraardsbergen, Dendermonde, Geel, Waregem en andere. Deze vragen worden niet alleen door de bevoegde instanties of beleidspersonen gesteld, maar ook door hun bewoners, gebruikers, investeerders of ondernemers waardoor er vaak een negatief zelfbeeld ontstaat over dergelijke niet-centrumsteden. 

Tegelijk dragen deze niet-centrumsteden een overschot aan potentiële kwaliteiten en opportuniteiten in zich, waar er vandaag de dag veel te weinig invulling wordt aan gegeven. Het zijn niet altijd de grootschalige masterplannen of PPS-projecten die succesvol zijn, maar vaak de kleinschalige lokale initiatieven, projecten of investeringen die de stad kleuren. 

“The Pattern Language of the city dream of Tienen” heeft als doel een open debat op te starten rond “micro/meso initiatieven” die er moet voor zorgen dat de leef- en woonkwaliteit in de stad versterkt wordt. Via virtuele interventies en publieke overleg momenten wil AST 77 nagaan hoe absurd soms de openbare ruimte wordt gebruikt maar welke mogelijkheden deze bieden aan de verschillende buurten in de stad. Aan de hand van een open databank is het de bedoeling dat er een uitwisseling van ideeën zou ontstaan tussen de verschillende niet-centrumsteden, waardoor het leerproces van de ene stad een antwoord kan zijn voor de andere stad. 

Het ontwerpend onderzoek over de publieke ruimte werd onderverdeeld in 5 deelaspecten; Atmosferen, Analyse, Rondetafel gesprekken, StadSafari en witte Picknicktafel en wat uiteindelijk op de Dag van de Architectuur resulteerde in een eerste Tiens stadsdebat.Het stadsdebat ‘Kleine Steden - Kleine Projecten’ bracht onderleiding van decaan Rob Cuyvers een geheel nieuw licht op over de stad Tienen; één van oportuniteiten, van kansen, van trots en van samenwerking, waardoor het stadsdebat een belangrijke katalysator werd voor verschillende nieuwe en bestaande Tiense onderstromen. 

Enkele weken na het stadsdebat zaten AST 77, OpgewekTienen (burgerbeweging) en Riso Vlaams-Brabant (samenlevingsopbouw) samen om na te denken over een vervolg op het stadsdebat. Als een debat over de publieke ruimte meer dan 200 mensen op de been brengt, dan moet een actie in die publieke ruimte een geweldig potentieel hebben. De drie organisatie bundelde hun kennis en het stadsproject ParkLife 2014 was een feit.     
  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | BE 0889.549.188. | Volg ons op