• Projectnaam:
  • 2011_18 school De Doening Vilvoorde
  • Programma:
  • Opdrachtgever:
  • Locatie:
  • Realisatieperiode:
  • Status:
  • Bruto oppervlakte:
  • Medewerkers:
  • Peter Van Impe - Melinda Janssens
Inplanting
Vetrekkende van de historische context van de site en de verschillende stedenbouwkundige schalen hebben wij het nieuwe schoolgebouw losgetrokken van de bestaande bebouwing. Dit zowel van het oude gemeentehuis als van de naastliggende lintbebouwingen. Op macro-schaal is Peutie één van de typische gewestelijke ingesloten dorpen die, tussen de grootschalige snelwegen en verbindingsassen, haar relatie met haar omgeving verloren is geraakt. Op meso-schaal ziet men dat na het fusioneren van de gemeentes, zij een zeer slechte ruimtelijke relatie heeft met het hoofddorp Vilvoorde en hierdoor onafhankelijk bepaalde zaken moet regelen. Op micro-schaal is het zelfs zo dat de school is ingesloten geraakt tussen de diversiteit van bouwvolumes die nagenoeg geen enkele relatie met elkaar hebben. Verschillende lintbebouwingen die niet op elkaar zijn uitgelijnd, grootschalige landbouw bedrijven die centraal in het dorpscentrum liggen en een diversiteit aan koterijen die alle mogelijke gevelmaterialen hebben gebruikt.

Bouwvolume

Vanuit de algemene filosofie van de school, waar zijn de vijf pijlers van het O.V.S.G. volgen: samenhang, totale persoonlijkheidsontwikkeling, zorgverbreding, actief leren en continue ontwikkelingslijn, hebben wij het nieuwe schoolgebouw opgebouwd. De inrichtende macht wenste een nieuwe modern werkende school met een lokale aangepaste uitstraling. Vanuit deze duidelijke input hebben wij gekozen om een historische verwijzing te maken naar twee herkenbare lokaal gebruikte bouwtypologieën: open werkatelier en een steeg van individuele woningen.  

Werkatelier

Vertrekkende van de basis typologie van een open werkatelier (verwijzende naar de eerste kleinschalige industriële ateliers) is het nieuwe schoolgebouw opgebouwd rond: openheid, zenitaal daglicht, vrije circulatie en een ruwe bakstenen buitengevel. Al deze typische kenmerken passen perfect bij een de leefkwaliteit van een goed werkende school. De school “De Doening” kan hierbij de kinderen stimuleren om open en vrij te denken aan een positieve ontwikkeling van hun eigen talenten. Dit in een rustige en aangename leeromgeving. De centrale opstelling van de gemeenschappelijke functies biedt hen hierbij de mogelijkheid om samen aan projecten te werken of gemaakte aan elkaar te tonen.

Steeg
De tweede bouwtypologie is de steeg, met haar herkenbare individuele woningen. Al te vaak moet een nieuw schoolgebouw één groot uniform bouwgeheel zijn, waar de gebruikers (kinderen en ouders) het telkens erg moeilijk hebben om hun weg in terug te vinden. Dergelijk gebouw wensen wij niet te realiseren. Deze gebouwen trachten dit te verhelpen om met felle kleuren of opvallende vormen de gebruikers weg te wijzen doorheen het schoolgebouw, waardoor het vaak nog moeilijker wordt en er een overdaad aan informatie ontstaat. Dit verhelpen wij om de typologie van een woning te gebruiken die voor groot en klein duidelijk herkenbaar is. De verscheidenheid van de verschillende klassen en leerlokalen wordt gecreëerd door de textuur van de gevel die zowel buiten al binnen terug komt. Door de recuperatie steen op verschillende wijze te vermetsen of te voegen, krijgt elke klas-woning een eigen identiteit en karakter. Bijkomend leert men de kinderen naar de detaillering van iets te leren te kijken ipv. de oppervlakkige vormentaal die nu al te vaak gehanteerd wordt om kinderen iets aan te leren.  

Agora
De centraal gelegen open polyvalente zaal slaat de brug  tussen het niveau van de straat en de achter liggende speelterreinen. De zaal is zo opgebouwd dat zij het hart van de school vormt en ze een dusdanige flexibiliteit heft meegekregen, zodat zij het toneel kan vormen voor  verschillende activiteiten; binnenspelen, turnen, schoolfeesten, voordrachten, sportactiviteiten, muziekvoorstellingen, ... Ze zal niet alleen de noodzakelijke functies kunnen opvangen maar zal ook een ontmoetingsplaats “Agora” zijn, waar de kinderen hun ideeën met elkaar, leraars of externe kunnen uitwisselen. Het zal een ruimte zijn waar de school met de buitenwereld kan communiceren en waar mensen van buiten de school elkaar kunnen spreken en ontmoeten.
< Portfolio
  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | BE 0889.549.188. | Volg ons op